Våra företagsmedlemmar

Företagsmedlemmar till LIR är följande företag och organisationer:

 

-- hasselholm_liten.png

HASSELHOLM AB | Egentligen är det självklart, att gräva upp stubbar och köra iväg dem innebär ju bara att man flyttar på problemet. Det strider dessutom mot avfallsdirektivet då stubbar och rötter klassas som organiskt avfall vilket man inte får deponera.

Den naturliga lösningen är att få stubbar och rotsystem att återgå till naturen på den plats där de befinner sig och det är vad vi gör med våra fräsmaskiner. Fräsning innebär att stubben omvandlas till kompostmaterial eller så kan flisen användas som skyddstäckning (mulch) i grönområden. Europas främsta maskinpark för Rot- & StubbfräsningHasselHolm AB är sedan 1981 en väletablerad firma som helt specialiserat sig på att fräsa bort stubbar och andra rotsystem. Arbetsområdet omfattar Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Vår omfattande maskinpark och starka specialisering inom detta verksamhetsområde gör oss till Europas största och främsta fräsningsentreprenör med återkommande uppdrag från Lofoten till München. Vårt kontor finns i Alingsås strax utanför Göteborg och härifrån lägger upp logistiken för att våra fräsmaskiner ska vara punktligt på plats när våra kunder önskar det samtidigt som vi håller ner onödiga förflyttningar.

Varje rot- stubbproblem ser olika ut

Det är därför vi har olika maskintyper för att lösa olika problem. Vi utvecklar kontinuerligt vår maskinpark för att kunna lösa olika stubb- och rotsystemsproblem ännu effektivare. Våra fräsoperatörer är ständigt på fältet för att lösa rotproblem snabbt och fackmannamässigt. Vårt entreprenaderbjudande omfattar allt från små uppdrag till exploateringsfräsning i samband med större anläggningsarbeten.

Stubbar är en riskfaktor

Stubbar vid vägsidor, utefter gång & cykelvägar, grönområden etc. är en trafikfara och även till exempel rotvältor kan innebära risk för personskada. En risk som vi enkelt och rationellt kan eliminera. En annan risk är skada på maskinutrustning vilket inte är ovanligt efter trädfällning då stubben ofta bli kvar och till och med bortglömd. Detta trots att den utgör ett hinder och en kostnadsfaktor och kan t.ex. skada klipputrustning. I samband med bortfräsning kan vi även djupfräsa en planteringsgrop så att ett nytt träd kan planteras snabbt och enkelt.

 

sten-logo

STEN – En naturstensprodukt är ”En produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden”.

 

-- Hasselfors_RGB.png

HASSELFORS GARDEN|

 

-- peab_DU.jpg

PEAB DRIFT & UNDERHÅLL | Peab Drift & Underhåll i Stockholm AB är ett av ABC-läns största företag inom skötsel och underhåll av allt som finns i vår gemensamma utemiljö. Våra uppdragsgivare är både statliga och kommunala kunder samt bostadsrättsföreningar och vägföreningar, stora som små.

 

-- Liten-banner-_billbäcks.gif

MALMÖ KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING | Ett besök på en kyrkogård behöver inte enbart betyda att någon anhörig eller vän har sin gravplats där. Den erbjuder också, i vacker miljö, stillhet och ro mitt i stadslarmet för den som söker avskildheten för meditation eller vila.

Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö består av 18 kyrkogårdar, vilket storleksmässigt innebär 150 ha eller 250 st fotbollsplaner. Vi täcker ca 1% av Malmös landareal och har hand om samtliga kyrkogårdar inom Malmös kommungränser. Detta har medfört att vi har en egen transportavdelning och egen verkstad för att kunna serva de olika distrikten inom förvaltningen. Under högsäsong är vi ca 180 personer som arbetar här.

Våra kyrkogårdar är allmänna begravningsplatser och är till för alla oavsett trostilIhörighet eller medlemskap i något trossamfund. I Malmö försöker vi tillmötesgå en rad olika trosinriktningar så att deras speciella kultur och traditioner ska kunna tillgodoses.

Vi erbjuder även gravskötselavtal till de som känner att de inte har tid eller möjlighet att själv vårda sin gravplats.

 

sponsor_essunga

ESSUNGA PLANTSKOLA startade 1937 och firar alltså 80 år under 2017. Vi odlar främst alléträd och buskar, men säljer det mesta inom plantskoleväxter. Vår specialitet är härdigt växtmaterial. Vi levererar till hela Sverige, främst till entreprenadföretag, kommuner, bostadsbolag och kyrkogårdar. Vi förfogar över 60 ha odlingsyta och har ca 10 årsanställda och ungefär lika många i säsongsanställning. Vi arbetar gärna i samarbete med växtprojektörer i tidiga skeden för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. Vi strävar ständigt efter att ha högsta kvalitet och en riktigt bra service, inte minst i form av rådgivning till konsulter.

Sedan ett antal år erbjuder Essunga Plantskola även försäljning av stora träd som normalt inte odlas i Sverige. Vid försäljning av stora träd måste man bistå med råd kring hantering, plantering, växtbädd och skötsel. Genom företagets spridda kompetenser kan vi ge en heltäckande service på detta område. I Mälardalen, Dalarna och i Västsverige kan vi även erbjuda plantering. I samband med det kan vi även, tack vare Beum-besiktningsmannakompetens inom företaget, medverka som stöd till entreprenör vid besiktningar.

 

LANDSKAPSINGENJÖREN I SVERIGE AB är ett företag med såväl Landskapsarkitekt och Landskapsingenjör, med verksamheten baserad på mångårig erfarenhet av grönyteplanering och projektering i CAD-miljö. Konsultverksamheten inriktas mot kommuner, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar, kyrkogårdar, entreprenörer, företag och organisationer såväl som mot privatkunder. Erfarenhet finns avseende grönyteplanering, skötselplaner, trädplaner, kontroll och besiktning av markarbeten, utbildningar, projektering av parker, skolor, förskolor, äldreboende, gatu- och torgmiljöer, trädgårdar mm.
Inom företaget finns Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U med genomgången utbildning och med godkänt kunskapsprov.

På Landskapsingenjören i Sverige AB finns mångårig erfarenhet av lekplatsbesiktningar i enlighet med PBL och Europanorm SS-EN 1176 & 1177. På företaget finns av SERENO Certifiering AB certifierade besiktningsmän.
Medlemskap finns i SBR-Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket är en ideell organisation för specialister inom såväl besiktning som för projektering.

 

SPLENDOR PLANT

 

-- mlm_kyrkogardsforv_liten.jpg

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

 

MALMÖ STAD

 

SOFIERO SLOTT OCH SLOTTSTRÄDGÅRD

Våra företagsmedlemmar

Bli medlem »

Klicka här för mer info.