Vanliga frågor (FAQ)

1. Vad är LIR?
LIR har till uppgift att verka som riksorganisation, för landskapsingenjörsstudenter och utexaminerade landskapsingenjörer och trädgårdstekniker. LIR är partipolitiskt och religiöst obunden.

2. Hur blir man medlem?
Som medlem antas:

 • landskapsingenjörsstuderande vid SLU som studerandemedlem.
 • utexaminerad trädgårdstekniker eller landskapsingenjör från SLU.
 • ej utexaminerad trädgårdstekniker eller landskapsingenjör vid SLU där intyg från LADOK styrker att endast examensarbete saknas för fullgod examen.
 • företag som stödmedlem.

3. Vad vill LIR?
LIR arbetar för att:

 • skapa nätverk som ger möjligheter till utveckling, samarbete och kunskapsutbyte.
 • vara en intresseorganisation som ger möjlighet att vidga gränser, informera och ge framtidstro.
 • stärka yrkesstoltheten och ge yrkesidentitet, styrka och samhörighet.
 • skapa möjligheter till fortbildning och mentorskap.
 • genomföra omvärldsbevakning som ger möjlighet att påverka och informera om nya rön och trender.
 • verka gynnsamt för branschen och medverka till dess utveckling.
 • öka antalet utexaminerade trädgårdstekniker och landskapsingenjörer.

4. Hur styrs LIR?
LIR styrs främst av sina medlemmar vid årsmötena. LIR har även en styrelse och en arbetsgrupp, där arbetsgruppen är operativ och styrelsen beslutande.

Bli medlem »

Klicka här för mer info.