Historik

Hösten 2006 kom en fråga till oss landskapasingenjörsstudenter om vi skulle vilja starta en rikstäckande organisation för landskapsingenjörer och trädgårdstekniker. Monica Elowsson från Agrifack (numera Naturvetarna) tog kontakt med Anne Heino, dåvarande student, om hon och några till skulle kunna dra igång organisationen. Agrifack skulle då bistå med support och ett mindre startkapital.

Efter mycket funderingar och förfrågningar tackade hon ja. Tillsammans med ett antal lingstudenter inom SLU startades arbetet med att forma LIR, Landskapsingenjörernas Riksorganisation.

Vi formerade oss i en grupp som träffades att fundera på vad vi ville med organisationen, vad vi skulle heta och vad vi ville arbeta för. Under en häftig och inspirerande brainstorming, kom vi fram till att vi ville samarbeta med hela branschen, lyfta fram vårt kunnande och informera om bredden på vår utbildning.

Vi kom fram till fem ledord som skulle beskriva inriktningen på vårt arbete och vår funktion som organisation.

NÄTVERK – vilket ger oss möjlighet till utveckling, samarbete och kunskapsutbyte.

INTRESSEORGANISATION
– som ger oss möjligheter attvidga gränser, informera och ge framtidstro.

YRKESSTOLTHET – som ger oss yrkesidentitet, styrka och samhörighet.

UTVECKLING – ger oss möjlighet till fortbildning, mentorskap och visioner.

OMVÄRLDSBEVAKNING – som ger oss möjlighet att påverka och informera om nya rön och trender.

Vi arbetade också fram en slogan som vi ville skulle genomsyra organisationen:

”LIR – en organisation, många möjligheter”

Du kan läsa mer om LIR och vår vision, vårt mål och vårt syfte under länken Om LIR.
Under tre år har LIR utsett Årets Lirare.

De som tilldelades utmärkelsen 2009, 2010 och 2011 var:

Henrik Sjömantilldelades utmärkelsen Årets LIRare 2011

Claes-Anders Malmberg tilldelas utmärkelsen Årets LIRare 2010

Motiveringen lyder:

”Claes-Anders Malmberg, ACAMA Konsult AB missar aldrig ett tillfälle att lyfta fram Landskapsingenjörernas yrkeskår. Detta gör han bl a genom sitt nyhetsbrev och sina artiklar. Claes-Anders gör allt detta utan någon som helst prestige och med stor generositet.”

Allan Lickander tilldelas utmärkelsen Årets LIRare 2009

Motiveringen lyder:

”Allan har blivit Sveriges första certifierade besiktningsman av utemiljöer. Han har också deltagit i arbetet med att driva frågan om besiktning av utemiljöer och på så vis bidragit till att utbildningen blivit möjlig och skapat en hållbar utveckling för detta. Han har även medverkat i etableringen av BEUM som bevakar och utvecklar en viktig yrkesgrupp i vår näring.”

Våra företagsmedlemmar

Bli medlem »

Klicka här för mer info.