LIR ett nätverk för utemiljöaktörer

LIR är en rikstäckande organisation. Genom vårt nätverk och vår samverkan med utemiljöaktörer har vi större möjlighet att påverka flera branscher och lyfta upp vår breda kompetens. Vi skall vara självklara deltagare i arbetet med vår gemensamma utemiljö.

LIR vänder sig till samtliga branscher som verkar inom utemiljösektorn.

LIR arbetar för nätverkande, intresseorganisation, yrkesstolthet, utveckling och omvärldsbevakning.

Vår vision

LIR är en självklar aktör inom utemiljösektorn.

Vårt syfte

Vi ska främja nätverkande bland utemiljöaktörer.

Våra ledord

NÄTVERK ger oss möjligheter till utveckling, samarbete och kunskapsutbyte.
INTRESSEORGANISATION ger oss möjligheter att vidga gränser, informera och ge framtidstro.
YRKESSTOLTHET ger oss yrkesidentitet, styrka och samhörighet.
UTVECKLING ger oss möjlighet till fortbildning, mentorskap och visioner.
OMVÄRLDSBEVAKNING ger oss möjlighet att påverka och informera om nya rön och trender.

Våra företagsmedlemmar

Bli medlem »

Klicka här för mer info.